Сдружение "Мечти и отбори България"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация регистрирана през 2007 година в София.
„Мечти и отбори” се заражда като инициатива на Британски съвет и съществува в над 40 страни по света. Развива лидерски качества у младите хора, чрез средствата на играта, спортните състезания и изкуствата.
От 2004г. този проект съществува и в България, организиран съвместно с Британски спортен тръст и Държавна агенция за младежта и спорта.
Българският отбор внася нова насока в дейността по проекта като за първи път дава възможност на хора с увреждания да участват активно в мероприятията. Те се включват както в спортните прояви, така и в организирането и реализацията им като част от младия лидерски екип.

Нашите Мечти

Ние мечтаем за…

  •  Свят, в който няма предразсъдъци спрямо социалните, религиозните, етническте и сексуалните различия.
  •  Свят, в който различието е предимство и приключение.
  •  Общество, в което личностните качества и умения са единствен критерии при социалната реализация на всеки от нас.
  •  Целенасочени и активни млади хора, с добронамерено отношение към света и ясно изразена позиция в гражданското общество.

Ние работим, за да превърнем тези мечти в реалност!

Сдружение "Мечти и отбори България"

Други Неправителствени организации в София

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО" е създадено на 25.10.2004 като резултат от работата на ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft