представяне

grey_line

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация регистрирана през 2007 година в София.
„Мечти и отбори” се заражда като инициатива на Британски съвет и съществува в над 40 страни по света. Развива лидерски качества у младите хора, чрез средствата на играта, спортните състезания и изкуствата.
От 2004г. този проект съществува и в България, организиран съвместно с Британски спортен тръст и Държавна агенция за младежта и спорта.
Българският отбор внася нова насока в дейността по проекта като за първи път дава възможност на хора с увреждания да участват активно в мероприятията. Те се включват както в спортните прояви, така и в организирането и реализацията им като част от младия лидерски екип.

Нашите Мечти

Ние мечтаем за…

  •  Свят, в който няма предразсъдъци спрямо социалните, религиозните, етническте и сексуалните различия.
  •  Свят, в който различието е предимство и приключение.
  •  Общество, в което личностните качества и умения са единствен критерии при социалната реализация на всеки от нас.
  •  Целенасочени и активни млади хора, с добронамерено отношение към света и ясно изразена позиция в гражданското общество.

Ние работим, за да превърнем тези мечти в реалност!

Сдружение "Мечти и отбори България"