представяне

grey_line

Сдружение “Грижи за деца с двигателни проблеми” е регистирано през 2000 г., а през 2004 г. е пререгистрирано като Фондация “Грижи за деца с увреждания”, гр. Габрово.

Целева група:

Фондацията работи по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства от гр. Габрово.
Цели:
  • Създаване на условия за корекционно-компесаторна работа с децата – подобряване на физическото, интелектуалното, речевото и емоционалното състояние.
  • Придобиване на полезни навици и умения.
  • Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.
  • Социализиране на децата с увреждания.
  • Активно включване на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях.
  • Оказване на подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.