представяне

grey_line

ШИСЕЙКАН ДОЖО е официален представител за България на INTERNATIONAL JAPAN KARATE ASSOCIATION (IJKA), чиято цел е изучаването и разпространението на Традиционно Карате в хармония с традициите завещани от Шото (Гичин Фунакоши). ШиСейКан е юридическо лице с нестопанска дейност, вписана в регистъра на организациите с общественополезна дейност на Министерство на правосъдието, лицензирана от Министерството на физическото възпитание и спорта, като член на Българската Федерация Шотокан Карате-До

Карате за Инвалиди
Japan Karate Shotokai предлага и нещо ново - Карате за инвалиди. Създаден е нов стил Ката, ползвайки инвалидни колички, патерици и бастуни, за възстановяване на пациенти след операции. Това определено подпомага укрепването на духа и тялото. Обучението предлага ефективни тренировъчни методи, както на земя, така и във вода. JKS предлага всичко това за укрепване на здравето и цели облагодетелстването на обществото, в което живеем чрез по-нататъшно изследване и изучаване на изкуството.