представяне

grey_line

Създаден през 1954 г. като дружество "Юнак", а от 1996 г. е СЦЦ "Добруджански юнак" картотекирани са 76 състезатели. Клубът работи с 5 възрасти.