представяне

grey_line

Столичен център за работа с деца е извънучилищно звено в системата на Министерство на образованието, младежта и науката и е на бюджетна издръжка на Столична Община.

Центърът има шест филиала на територията на София в районите Надежда, Лозенец, Бели Брези, Люлин, Ботунец, Банкя.

В Столичния център за работа с деца работят високо квалифицирани педагози и специалисти. Те обхващат 3500 деца в клубове по интереси.

Основна задача на Столичния център за работа с деца е чрез неформално образование да подобри достъпа до образование и обучение, да развие творческия потенциал у децата, да им даде възможност за личностна и творческа изява чрез концерти, спектакли, изложби, конкурси.

Столичният център за работа с деца със своите педагози се стреми да формира правилен масов естетически вкус към изкуство, култура, общочовешки ценности, да мотивира децата като им създава подходящ психологичен, емоционален и битов комфорт, в който те да творят, да създават неформални контакти, да намерят своето място в обществото и получат правилна професионална ориентация.

Столичният център за работа с деца обхваща деца от различни етности, деца със специални образователни потребности, деца от многодетни семейства, самотни майки, деца от социално-слаби семейства.
Можеш да ни намериш на следните адреси:

  • НАДЕЖДА

ул. “Св. Никола Нови” 22
тел. 02 936 0402, 02 938 6161

  • ЛОЗЕНЕЦ

пл. “Папа Йоан Втори”,
тел. 02 865 1123

  • БЕЛИ БРЕЗИ

жк. Бели брези, бл. 5 и бл. 8,
тел. 02 858 1003

  • ЛЮЛИН

жк. Люлин, бл. 408, вх. Б,
тел. 02 927 3036

  • БОТУНЕЦ

ул. “Бойчо Викторов” 1,
тел. 02 994 3471

  • БАНКЯ

78-мо СОУ