представяне

grey_line

Спортен клуб "GD Sport" - Благоевград е създаден през 2001 година като юридическо лице с нестопанска цел ,за осъществяване на обществено ползезна дейност. Развива спортовете плуване и триатлон. Клубът е регистриран в Националния регистър на спортните организации в РБългария към МФВС и членува в БФ " Плувни спортове "/ 2001г / и БФ " Триатлон " /2002 г/

Спортен клуб "GD Sport " участва активно по Програмите на МФВС "Спорт в свободното време "/2007г/ и " Научи се да плуваш " /2007/8/9г/ , като реализира Проектите и обучи над 800 деца на територията на Област Благоевград.

Председател на клуба е г-жа Екатерина Георгиева.