представяне

grey_line

Спортен клуб "Патриоти-те" джудо, самбо, сумо, борба и други бойни спортове съществува от 2004г. От учредяването на клуба до днес дейността му е свързана с популяризирането на бойните спортове, главно джудо и самбо, преди всичко сред подрастващите – ученици от основни и средни училища в столицата, чрез провеждане от страна на квалифицирани специалисти и треньори на системни тренировъчни курсове за различните възрастови групи деца.

Подготовка на кадри в областта на джудото, самбото, сумото, борбата и другите бойни спортове, на аматьорски и професионални начала и участието на представителни отбори на СК от всички вързастови групи и категории във вътрешните и международин състезания от всякакъв ранг.

Възприетата от Спортен клуб "Патриоти-те" джудо, самбо, сумо, борба и други бойни спортове методика на обучението за придобиване напървоначални знания и умения по дцудо е собразена със системата, разработена и приета в рамките на Българската федерация по джудо, на която клуба е член.

Основната задача при първоначалното обучение по джудо е свързана с овладяването на базовите техники  на този спорт, залегнали в основата на кюдан системата. Практиката е доказала, че усърдните тренировки на тези основополагащи  движения в рамките на обучителния процес спомагат за всестранното развитие на личността на обучаемия – както физическото, така и психологическото.

Основните форми на обучение са:

  • Групово изпълнение на техника без партньор;
  • Групово изпълнение на техника с партньор;
  • Свободно усвояване на техника по двойки;
  • Провеждане на рандори (или свободни схватки);
  • Упражняване на ката (стриктно формално изпълнение на техника).

Целевата група на обучаемите в Спортен клуб "Патриоти-те" джудо, самбо, сумо, борба и други бойни спортове, са момчета и момичета от от 1-ви до 8-ми клас от 39 СОУ "Петър Динеков" в София и околните училища. Това е възрастовата група най-податлива на негативни соьиални явления от сорта на алкохолни и наркотични зависимости и други подобни ексцесии. Целта на клуба е мотивиране на самите ученици за включване и активно участие в тренировъчните групи.