представяне

grey_line

Ресурсен център - Стара Загора изпълнява държавната политика по интеграция и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища и детски градини в цялата административна област.
Дейността на ресурсните учители, представлява сложен комплекс от методики,техники и умения имащи за цел да повишав в максимална степен вграждането на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователната среда.
Ресурсния учител разполага с гъвкав набор от отговори на индивидуалните образователни потребности на всяко дете.
Работата на ресурсния учител е както индивидуална, така и групова и е в синхрон с дейността на общообразователните учители в детските градини и училища.