представяне

grey_line

Опитайте да си представите галопиращ с 40км./ч. кон, чийто ездач стреля с лък и улучва целите. Конникът трябва съвършено да контролира тялото си, да е в синхрон с коня и себе си. Долната част на тялото му следва движенията на коня, горната се концентрира върху целта, а ръцете с добре отработени, механични движения пускат стрелите една след друга. При тази скорост няма време за размисли и прицелване, съществува само настояще, което той изживява. Мощта на движещия се кон се съчетава с вътрешното спокойствие и концентрация на стрелеца и това изразява пълна хармония между Човек и Кон, Движение и Покой.

Обучението в Школата се базира основно на практиките на Майстора на конната стрелба с лък Лайош Кашай. То преминава през различни етапи на усъвършенстване.

Подготовката на конните стрелци е много разнообразна. Ние приемаме, че в основата на всичко е работата "от земя". Принципът е "ако нещо не е правилно на земята, не е правилно и на седлото". Комплекс от задачи трябва да бъде трениран и подобряван, за да може ездачът сигурно да стреля от гърба на препускащия кон. Заниманията "от земя" имат много форми, но винаги работят за изграждането на чувство за синхрон, баланс и ритъм. Преди да започне да стреля от коня, стрелеца трябва да може да борави с лъка "от земя".

Ездата и взаимоотношението с коня са другата част от обучението в школата. За да подобрим нашите ездови умения, ние яздим предимно без седла, което отново води за изграждане на чувство за синхрон, баланс и ритъм. Целта е горната половина от тялото на ездача да бъде независима от долната, която трябва перфектно да следва движениятя на коня.