Център за терапевтична езда "Ин и Ян"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Спортни клубове > Варна
представяне grey_line

Центърът за терапевтична езда(хипотерапия) гр. Варна, работи от 18 юли 2011г. Заниманията се провеждат с помоща на два коня, коневод и сертифициран хипотерапевт, който е клиничен психолог и психотерапевт.

Хипотерапията е научно доказан комплексен и високоефективен метод за физическа рехабилитация и социална адаптация на хора със специални потребности. При лечебната езда, с помоща на коня и хипотерапевта се работи с деца с двигателни и умствени нарушения, нарушения в развитието, млади хора и подрастващи с нарушения в поведението, болни  от сърдечно-съдови заболявания и лица с психически нарушения. Спектъра от заболявания, които се повлияват добре от този метод са: ДЦП, Сколиоза I и II степен, МС, Синдром на Даун, Аутизъм, Хиперактивност, Умствена изостаналост, Сърдечно-съдови и Урологични заболявания.

При лечението на физически и функционални нарушения, конят се използва като жив тренажор върху, който пациента прави редица предварително подрабни, с определена последователност и времетраене, в зависимост от заболяването упражнения.  Едно от най-важните неща при хипотерапията, това е желанието на децата и тяхната силна мотивация да общуват с коня. Тази мотивация помага за по-доброто изпълнение на упражненията, където детето е активен участник, за разлика от много други физиотерапевтични методи. Стойката върху коня е едно най-важните неща при ездата изобщо. Затова упражненията при хипотерапия започват първо с това  да се изработи правилна стойка върху коня, която после да може да се пренесе и на земята. Движението на  човешкото тялото върху коня при ход, повтаря движението при ходене на здрав човек на земя. При четиритактовия алюр(ходом),конят извършва плавни, ритмични и хармонични движения, които тонизират и укрепват мускулатурата и придържат ездача във вертикално положение, като се извършва един вид своеобразен разпускащ масаж на спастичните мускули. Телесната температура на коня е по-висока от човешката, което също спомага за разпускане на спастиките. При езда, тялото по  отношение на таза се накланя на 9градуса, както е и при ходене на земя, където 9градуса е среден наклон. Така движейки се на ходом, конят предава по околко 110 импулса в минута, като тези вибрации се поемат през таза на пациента и  спомагат за по-добрата работа на мускулите, увеличават подвижноста на тазобедрените стави,  водят до рефлекторно изработване на правилна стойка, развиват се мускулите придържащи гръбначния стълб, както и самото движение на кръстния отдел. Необходимостта човек да се задържи на гърба на коня заставя да работят различни мускулни групи, в това число и увредени или недобре функциониращи, при това независимо от волята на ездача.

При заниманията с терапевтична езда се работи за изработване на правилна стойка, подобряване на координацията и работата на вестибуларния апарт, нормализиране и подобраване на мускулите и мускулния тонус, подобраване на осанката, ориентацията в пространството и точността и координацията на движенията. От ездача се изискват физически усилия, свързани с работата на всички мускули и мускулни групи, като има възможност за въздействие на отделни групи мускули или определени части на тялото. Ефективността на упражненията се състои в както в общата тренировка на тялото, така и в подобряване работата на сърдечно-съдовата система, на дихателния апарат, подвижността на долните крайници и отделите на гръбначния стълб. Благодарение на заниманията с терапевтична езда, децата с различни нарушения се научават да управляват собсвеното си тяло и едновременно с това   се учат да управляват и друго същество-конят. Едновременно с това между коня и пациента се изгражда и силна емоционална връзка. Конят се явява партньор, който е със собствен характер и отговаря с езика на  тялото си, в зависимост от действията, движинеята и подадените команди и сигнали от страна на ездача.

Това взаимодействие и единение между две живи същества, което се осъществява чрез тактилен и емоционален контакт играе важна роля  при работата с деца и малдежи с проблеми в емоциално-афективната сфера и затруднения в социалната адаптация. Тези тесни взаимоотношения, изградени на базата на взимно доверие дават основата в обучението на начални социални отношения и себеконтрол при взаимодействието с други живи същества. Тази близост и взаимовръзка, постепенно изградена между коня и детето, ражда много емоционални реакции, които хипотерапевта използва като основен помощен лост при обучението в социално свързване. Децата се учат да се грижат за своите четирикраки приятели, да ги почистват, хранят и да се съобразяват с настроенията и характера им. Така чрез опознаването на  другия, в случая конят, те се учат да познават и себе си. Конят не винаги е в настроение, понякога е нежен и ласкав, друг път може да не е толкова общитетелен и да не се подчинява на командите и това поведение предизвиква ответна реакция  и чувства на отчаяния, радост, въодушевление, тъга..Децата се научават да допускат и уважават  друго, различно от тях самите същество с всичките му качестава и недостатъци.  За достигането до това ниво те преминават през различни психологически етапи като проява на лична инициатива, автономност и по-голяма увереност в себе си, овладяване и контрол над собствените реакции,  изграждане на правилна самооценка,повишена общитетлност, концентарция на вниманието, самоконтрол, разбиране и приемане на правилата в центъра, дисцплина при изпълнение на поставените задачи и осъзнаване на границите на собствените си възможности. Терапевтичните ефекти  от хипотерапията водят до нормализиране на поведението, развиване на психомоторните функции, подобряване на социалната адаптация,   развитие в личностен и психологически план.

В центъра по хипотерапия Ин и Ян  се прави индивидуален план за работа за всеки един от пацинтите, в зависимост от заболяването и  терапевтичните  цели, които трябва да се постигнат.  Взима се под внимание препоръките от други специалисти (логопеди, психиатри, специлани педагози, физиотерапевти), както и пряко си сътрудничим с тях.  Планът се изпълнява постепенно и и в съответствие ритъма на всеки един участник. Периодичноста и продължителността на занятията са препоръчителни, като три пъти седмично по 30 минути е един оптимален вариант.

Цените са 15 лева за 30 минути за едино дете с един кон, коневод и хипотерапевт,  като би могло да се работи с два коня и две деца едновременно, ако индивидуалният план на двете деца е един и същ. Ограничения във възрастта няма. С удоволствие работим и с деца без нарушения, които просто искат да пояздят.

Контакти:

Ирена Методиева-хипотерапевт, психолог,психотерапевт.

тел : 0886 022 023

Други Спортни клубове в Варна

 
СКХУВ "Атлант"

Клубът е създаден от социално мотивирани хора в края на 2003 година в град Варна. Официално е ...още

 
Спортен клуб за слепи "Успех"

Спортен клуб за слепи "Успех" ...още

 
Младежки спортен клуб "Атлет"

Спортен клуб "Атлет" е основан през 2005 с цел да подпомага спортната дейност на СОУ за ДНЗ ...още

 
Спортен клуб "Икар"

СК "Икар" за хора с физически увреждания - Варна е регистриран през 2000 ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft