Фондация "Спорт без граници"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не може да бъде обвързана с политически интереси, като например организиране на предизборни кампании или агитация за политически партии.

Фондация "Спорт без граници" осъществява общественополезни дейности за развитието и утвърждаването на спорта, включително в контекста на образованието, науката, културата и социалната сфера.

Фондацията се управлява от:

 • г-жа Виктория Славкова - председател
 • г-н Христо Стойчков - член
 • г-жа Велика Камбурова - член
 • г-н Красен Кралев - член

Основните цели на "Спорт без Граници" са:

 • Да насърчава  дискусии по конкретни проблеми свързани със спорта;
 • Да привлича вниманието на обществеността към нуждите и спецификата на този сектор;
 • Да представя мнението на гражданите (спортистите) пред обществото и държавата и да защитава интересите и правата им;
 • Да съдейства за създаването на спортна инфраструктура достъпна за гражданите, както да инициира диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите спортни обекти;
 • Да се бори да засили ролята на спорта в образованието, обучението и популяризирането на спорта като по-достъпен, здравословен и интересен начин на живот;
 • Да се бори за укрепване на общественото здраве чрез физическа активност;
 • Да използва спортния потенциал за социално включване, интеграция и равни възможности;
 • Да работи за засилването на превантивните мерки и борбата срещу расизма и насилието по време на спортни мероприятия;
 • Да подпомага спортните организации от различните видове спорт и ги обединява в различни мероприятия;
 • Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските  традиции в България;
 • Да си сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации за развиване на проекти, за постигането на целите на Фондацията;
 • Да подкрепя и да си сътрудничи с други организации имащи същите цели;
 • Да насърчава равнопоставеността и толерантността между всички видове спорт;

Партньори на фондацията:

 • Спортни клубовe;
 • Спортни федерации;
 • НПО;
 • Институции;
 • Международни организации;

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"

Сдружение "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО" е създадено на 25.10.2004 като резултат от работата на ...още

© 2021 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft