Фондация "Карин Дом"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > Варна
представяне grey_line

Визия

Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората с увреждания в България.

Мисия

Подпомагане социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание.

Цели

  1. Да предложим качествено обслужване на деца със специални нужди за предотвратяване изоставянето им в домове от родителите им и да подпомогнем тяхното успешно интегриране в обществото.
  2. Да разпространяваме добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

Основните ни цели са ранна интервенция и ранна интеграция.

Годишно между 140 и 150 деца (до 30 деца дневно) получават консултации, физиотерапия и участват в специални занимания, художествени и музикални сесии, плуване, интегрирани дейности с други деца, както в центъра, така и извън Карин Дом.

Децата, с които работим, са на възраст от 3 месечни до 18 годишни и са с физически увреждания, умствени отклонения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивност, аутизъм, множествени увреждания, обучителни трудности.

За всяко дете се разработва индивидуална терапия / обучителен план.

Екип от специалисти (физиотерапевти, логопеди, специални педагози, психолози, социален работник, педиатър) работят с децата в Центъра, посещават училища и детски градини и извършват домашни посещения.

Други Неправителствени организации в Варна

 
Спортен клуб "Тича"

Мисия на неправителствената организация Популяризирането на спорта, в частност на тениса ...още

 
Фондация "Радост за нашите деца"

Фокусирани сме върху децата с увреждания и затруднения, и към техните семейства, но разширяваме ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft