Фондация "И АЗ МОГА"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Кои сме ние?

Нели Радева
През 2006 г. стартира инициативата И АЗ МОГА / I Can Too, създадена от живеещата от 13 г. в Мюнхен Нели Радева. Разликата в обществената нагласа (в Германия и България) към най-ощетените членове на обществото, а именно - децата с увреждания, е нещото, което е провокирало инициативата.
И АЗ МОГА / I Can Too създава медийни и културни събития и така - чрез изразните средства на изкуството - внася проблемите на тези деца постоянно в медийното пространство. Чрез тях цели промяна на обществената нагласа към тези деца. Стартирала като частна инициатива, днес националната инициатива И АЗ МОГА среща подкрепата на много правителствени и неправителствени организации, медии и фирми. През 2008 г. И АЗ МОГА, съвместно с фондация „Деца с проблеми в развитието”, откри Медицински център за деца с увреждания в гр. София. Той е резултат от социалната ангажираност и безвъзмездна подкрепа на различни компании и личности. Центърът е по модел на най-добрия в Западна Европа: Киндерцентрум - Мюнхен, Германия.
След три години работа в България, националната инициатива И АЗ МОГА навлезе в общественото пространство чрез целогодишни, а не кампанийни активности, целящи популяризиране проблемите на децата с увреждания.

Цели на И АЗ МОГА
Актуална цел:

Набиране на средства за създаване на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив и за инициативи, популяризиращи проблемите на тези деца.

Създаване на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив

Родителска организация – сдружение „Шарен клас” се обръща към фондация И АЗ МОГА за съдействие при създаването на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив.
Сдружението е учредено от родители на деца със специфични проблеми.
В „Шарен клас” има общо 12 деца, повечето от които са с аутизъм от различните му видове, а броят на желаещите е огромен. Поради ниския бюджет, броят на децата е ограничен.
И АЗ МОГА подава ръка на родителската организация, като от шест месеца създава всички свои настоящи и бъдещи инициативи, с цел популяризиране проблемите на тези деца и изграждане на Център за нуждите им.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft