Фондация "За нашите деца"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Съпричастност

На децата и техните семейства се гарантират разбиране, подкрепа и уважение, въз основа на личната история и конкретния проблем.

Непредубеденост и справедливост

Децата и техните семейства са в центъра на работата ни, без значение на ситуацията, в която са попаднали.

Образованост

Професионалистите, които работят в организацията и пряко с децата и техните семейства, са специалисти в конкретни области, притежават опит, знания и умения, които постоянно усъвършенстват.

Включване

Екипът на организацията включва децата и семействата още при планирането на своята дейност и на формите на подкрепа към тях, а не налага готови модели на работа.

Обич към децата

Разбирането, обичта, състраданието и човешката топлина са в основата на нашата работа с децата и техните семейства.

Уважение към личността и различията

Децата и техните семейства получават професионална подкрепа без значение от социалното положение, етническия произход и религията.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft