Фондация "Деца с проблеми в развитието"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Фондация "Деца с проблеми в развитието" е създадена през 2006 год., за да оказва подкрепа на семействата на деца с проблеми. Ние, основателите на фондацията, сме 6 семейства, родители на деца с проблеми в развитието, които познаваме трудностите и имаме желание и възможност да помогнем.

Основните цели, които си поставяме, са:
  • информационно осигуряване на родителите на специални деца по отношение на тяхното лечение и рехабилитация;
  • оказване на морална подкрепа на семействата;
  • подпомагане на интегрирането на тези деца с цел нормалното им развитие и качество на живот, включително след навършване на 18 години;
  • организиране на различни прояви с цел повишаване на обществената подкрепа за деца с проблеми в развитието;
  • организиране на обществени диспути и изготвяне на предложения за промяна в законодателството, свързани с децата с проблеми в развитието;
  • осигуряване на материална подкрепа за рехабилитацията на деца от семейства с финансови затруднения
  • обмяна на информация с центрове и клиники за лечение и рехабилитация на деца с проблеми в развитието в различни държави и привличане на чуждестранни специалисти за консултации в България.

Всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има. Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.

Медицински център „Деца с проблеми в развитието“

Адрес:
1700 София, България
Студентски град, бл. 11,
ниско тяло

Тел.: (02) 961-96-50
(02) 961-96-51

e-mail: contact@dpkids.org

Лице за контакт:

Калина Чикова, Светла Борисова – административни секретари
Д-р Даниела Миланова – управител

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft