Фондация "Детски желания"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Фондация за деца с интелектуална недостатъчност „Детски желания” е създадена от родители на деца с интелекуална недостатъчност и специалисти, които работят с тях за подпомагане на умственото, говорното и двигателното им развитие.
Основните цели и дейности на фондацията - да съдейства за защитата на социалните и граждански права на децата с интелектуална недостатъчност; да подпомага и създава условия за ефективна социална интеграция на децата с интелектуална недостатъчност, за преодоляване на тяхната социална изолация с оглед пълноценната им личностна реализация; популяризира проблемите на децата с интелектуална недостатъчност сред обществото; осигурява психологическа подкрепа на родители и учители на деца с интелектуална недостатъчност; съдейства за създаването на дневен център, в който да се обучават, интегрират и консултират деца с интелектуална недостатъчност; подпомага издаването на литература, свързана с проблемите, които се срещат при децата с интелектуална недостатъчност и т.н.

Отбелязването на 21 март – Международен ден на хората със синдром на Даун;


Проект „Ранна интервенция и двигателно развитие на децата със Синдром на Даун” – провеждане на обучителни семинари за кинезитерапевти по методика на д-р Питър Лаутеслагер. До момента са проведени семинари в Софийски университет със съдействието на катедра „Специална педагогика”, Медицински университет гр. Плевен, Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград със съдействието на Факултет "Oбществено здраве и спорт". До момента са обучени над 170 кинезитерапевти и рехабилитатори. Проекта е финасиран от Министерство на външните работи на Холандия (NCDO), „Лайънс клуб” Холандия, фондация Downkids International, Холандия;
„Децата със синдром на Даун Ръководство за специалисти и родители” - фондацията издаде първата книга в България за децата със Синдром на Даун, която и до момента се разпространява напълно безплатно в цялата страна сред родители на деца със Синдром на Даун, в болници, училища както и в домовете за деца лишени от родителски грижи.
Танцова формация „Детски желания” към фондацията, в която танцуват и деца със Синдром на Даун.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2018 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft