Фондация "Дете и бъдеще"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > Стара Загора
представяне grey_line

Предмет и дейност:

Съдействие за формирането на благоприятна икономическа, социална и духовна среда за развитие на българските деца в съответствие с действащото законодателство на Република България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата;

Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална, материална и морална подкрепа на деца без родители-сираци, лишени от родителски грижи и семейна среда деца, както и на деца, страдащи то физическа или умствена изостаналост или увреждания, включително увреждания на интелектуалното и социално развитие;

Социална интеграция в обществото на децата от рискови групи, формирани на етнически и социален принцип, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство с оглед успешната им социализация, осигуряване благополучието им и формирането им като пълноценни личности;

Други Неправителствени организации в Стара Загора

 
Сдружение "Самаряни"

Консултации и подкрепа за семейства на деца с увреждания  Към Сдружение "Самаряни" ...още

© 2018 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft