Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > Казанлък
представяне grey_line

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
 • Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
 • Оценка на нуждите на лицето.
 • Изготвяне на програма за грижи.
 • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
 • Планиране на интервенции според установените проблеми.
 • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

Работа със семействата:

 • Запознаване на родителите със спецификата на нарушенията
 • Групи за взаимопомощ на роднините на ползвателите.
 • Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИДУ.
 • Провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините.
 • Обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИДУ.

Логопедична рехабилитация: работа за преодоляване на езиково-говорните и комуникационни нарушения при децата с увреждания

Психологична рехабилитация: работи за развитие на психичните и когнитивни процеси на децата с увреждания

Социална рехабилитация: работи се по индивидуални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице за формиране на социални умения и умения за независим живот

ТЕРАПИИ:

 • Приложно изкуство;
 • Терапевтичен театър;
 • Хипотерапия

РАБОТА ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ:

 • Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства.
 • Организиране на медийни кампании.
 • Провеждане на работни срещи и дискусии по проблемите на децата и младежите с увреждания.
 • Обучение на доброволци и изготвяне на график по програма за включването им в изявите на центъра.
 • Създаване и разширяване на контактите на центъра с академичната среда (университети, факултети, институти).

СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ:

 • Отбелязване на национални и религиозни празници.
 • Честване на рождени дни и именни дни.
 • Излети сред природата.
 • Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други.
 • Организиране на пикници и екскурзии.
 • Лятна занималня
 • Летни лагери
 • Други.

Други в град Казанлък

 
Добрев Байк

Велосипеди и резервни части ...още

 
Аква парк "Waterland" - Овощник

Аква парк "WATERLAND" е новата атракция на гр. Казанлък. Изграден на мястото на ...още

 
Клуб за бойни изкуства "Имеон"

Клуб за бойни изкуства "Имеон" е основан в началото 2000 година. Той е пълноправен ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft