акробатика

Общински Детски Комплекс - Варна

arts_blue_line екипировка за акробатика
представяне grey_line

Първият Детски комплекс в България е създаден през 1993 година в град Варна.
Неговата дейност се характеризира с гъвкавост и мобилност на предлаганите форми и програми. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие в научната, художественотворческата, спортната, информационната и развлекателната дейност на децата.

Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на децата от 6 до 19 годишна възраст.

Ръководството на всички школи е поверено в ръцете на популярни в своята област специалисти, творци, спортисти, които ги превръщат в авторски колективи. Наред със своя опит, естетика и нравственост, преподавателите от ОДК активно включват в програмите си и идеите на младите хора, с които работят, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал. Всеки учител има лична свобода при реализиране и разширяване на формите си на дейност.

  • Общинският детски комплекс – училище за свободното време на деца и младежи
  • Общинският детски комплекс – място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативите на обществото ни.
  • Общинският детски комплекс – център за неформално общуване на деца с общи интереси, задоволявайки лични потребности в различни области на науката и изкуството.
  • Общинският детски комплекс – сцена за лична изява и стимулиране на творческия потенциал на детето.
  • Общинският детски комплекс – обединител на усилията на семейство, училище, църква.
  • Общинският детски комплекс – храм за изграждане на детската личност в областта на науката, изкуството и спорта.

При нас Вашето дете е в центъра на образователния и възпитателен процес.

  • Тук то има право на избор
  • Тук се задоволяват неговите интереси и любопитство.
  • Тук то има право да бъде различно, да бъде оценявано като личност, да бъде партньор на учителя си.
  • Тук пита и търси отговори, открива истини за света, за собственото си място и възможности, става гражданин.

Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август. Заявления за  записване  се подават в канцеларията или по електронната поща. Всички школи са безплатни.

Спортна гимнастика и акробатика

За деца от 5 до 12 години. В школата по спортна гимнастика и акробатика децата придобиват обща двигателна култура. Научават се да ходят, бягат и скачат правилно, да изпълняват различни по сложност акробатични упражнения, да владеят тялото си при различни положения във въздуха и на земята.

Изучават се различни подскоци и акробатични  упражнения на Батут. Децата ще имат възможност да участват състезания по скокове на батут. Школата участва в  концерти и други прояви на детския комплекс.

Други школи по акробатика в Варна

 
Спортен център Dynamic

Нова локация във Варна ! Поради големия интерес, “Динамик” Фитнес Център отвори ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft