баскетбол

Обединен Детски Комплекс - Кюстендил

arts_blue_line екипировка за баскетбол
представяне grey_line

Обединен детски комплекс - Кюстендил е създаден през лятото на 2000 година. Той е правоприемник на Центъра за работа с деца (бившия Пионерски дом), Центъра за ученическо,техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.
В момента към него работят 24 извънучилищни форми с 44 групи, които се посещават от над 650 деца. Формите са разделени условно в 3 направления: наука и техника; художествено творчество; спорт и туризъм.
ОДК гр.Кюстендил се стреми да предлага форми, които са интересни и желани от децата и се провеждат през свободното им време.
ОДК гр.Кюстендил предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.
ОДК гр.Кюстендил създава условия за развитие на детските таланти и способности.
ОДК гр.Кюстендил е отворен за всяка интересна детска инициатива.

През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и др.

Многобройните награди от международни и национални състезания и олимпиади са наша заслужена гордост.

Основният подход в дейността на ОДК е интегрираност на форми и съдържание. Същевременно се стремим към уникалност на формите на работа, а именно:

  • ОДК дава възможност за свободен избор на вида и формата за реализация на участника;
  • Заниманията се провеждат в нестандартна, различна от училищната среда обстановка;
  • Дейността в ОДК е разнообразна по вид, съдържание и организация;
  • ОДК създава условия за учебно-познавателна, творческа, спортна, състезателна и развлекателна дейност на децата от 6 до 18 години в съответствие с техните специални способности, интереси, дарби и талант;
  • ОДК предлага гъвкави и мобилни учебно-приложни програми, отговарящи на променящите се интереси на децата и учениците;
  • ОДК е превантивен център по отношение на всякакви вредни явления в обществото ни;
  • ОДК подпомага професионалната ориентация и реализация на децата; Организационната структура на ОДК дава свобода за лична и екипна активност и творчество на преподавателите.

Школа по баскетбол

Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2000 година.

Школата е изградена от 5 учебно-тренировъчни групи, в които тренират 75 деца от І до VІІІ клас. Групите са сформирани от деца от всички училища на територията на град Кюстендил.

Тренировъчните занимания се водят на стадион “Осогово” по график определен в началото на учебната година. Заниманията са безплатни за всички деца.

В своята работа г-жа Венева прилага индивидуален подход към всяко дете, използва иновационни методи в обучението, осъществява много добри контакти с колегите си от клуба и всичко това допринася за провеждането на добре организиран и качествен тренировъчен процес.

Заниманията с желаещите деца продължават и през лятото – баскетболът е включен в Програма „Детско лято 2010”.

Учител: Мая Венева

Други школи по баскетбол в Кюстендил

 
Баскетболен клуб "Велбъжд - 2002"

Ръководство: Секретар - Владимир Велинов Председател на клуба: Борислав Хаджирусев Дейност: ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft