Национален алианс "Усмихни се с мен"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЛЕДВАТ ВСИЧКИ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СПРЯМО ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ СА:

  • Приеми детето с увреждане такова, каквото е, и го обичай!
  • Съсредоточи се не в това, което детето не може, а в това, което може и го развивай!
  • Грижи се не само за живота му, но и да изпитва радост от този живот!
  • Да изпитва радост с тези сетива, които има, с тези умствени възможности, които притежава!

Сдружението работи за постигането на следните цели:

Обединение на родителите на деца с увреждания, от цялата страна, с цел децата и семействата им да получат и имат реален шанс за интеграция и приобщаване в обществото.

Равнопоставеност на семействата със здрави и семействата на деца с увреждания, в законодателната и социална политика на България.

Промяна обществените нагласи и отношението към специалните деца.

Популяризиране на проблемите на семействата с деца и младежи с  трайни увреждания сред обществото и стимулиране на държавните институции и органи на управление, за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата, лечението, терапията, образованието, квалификацията и цялостната житейска реализация  на децата с тежки увреждания.

Създаване на база данни за деца и младежи с увреждания и тежки заболявания и набиране на информация

Отстояване на държавни политики за повишаване и стимулиране благосъстоянието на семейства с деца с тежки увреждания, като основно средство за преодоляване демографския срив и превенцията на институционализацията на деца с увреждания.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft