КРДСОП "Едуард Сеген"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > София
представяне grey_line

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" е създаден с цел подпомагане на учебния и възпитателен процес при деца със Синдром на Даун, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, ЗПР и други различни нарушения довели до интелектуална недостатъчност. Центъра работи с деца от 1 до 12-годишна възраст.

Нашите основни цели са:
> Преодоляване на социалната изолация и подобряване на комуникативните умения
> Формиране на умения за самообслужване
> Подпомагане на възпитателния и учебен процес
> Даване насоки на родителите за подпомагане развитието на децата


Центърът разполага с Кабинет за индивидуална терапевтична работа; Игрална зала за провеждане на групови и индивидуални занятия и забавления - животински, природен, транспортен, кухненски, учебен кътове; Сух басейн (скоро).

В КРДСОП "Едуард Сеген" работят специални педагози, логопеди, социални асистенти. При необходимост подсигуряваме консултации с клиничен психолог.

Други дневни центрове в София

 
Дневен център "Тацитус"

Дневен център "Тацитус" за работа с деца с аутизъм и специални образователни ...още

 
Дневен център за рехабилитация на млади хора с увреждания

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

 
Дневен център "Благовещение"

Центърът бе открит през март 2000 година, за да посрещне нуждите от алтернативни услуги за ...още

 
Дневен център "Каритас"

Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с ...още

 
Център за делфинотерапия "Онмега"

Делфинотерапията, заедно със специално обучени морски биолози и психолози, дава възможност ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft