стрелба

Клуб по ловна стрелба "Пиргос"

arts_blue_line екипировка за стрелба
представяне grey_line

Клуб по ловна стрелба "Пиргос" беше учреден на 12.04.2007 г. от група  симпатизанти на спортната ловна стрелба. Учредителите бяха обединени от идеята  да се възстановят традициите на този атрактивен олимпийски спорт, които съществуваха в Бургас до неотдавна и да се запълни една празнина в спортния живот на града.
С устава на клуба бяха поставени високи цели пред клубното ръководство и всеки клубен член -  цялостно развитие на спорта ловна стрелба, финансово, организационно и спортно техническо осигуряване на подготовка на състезатели от всички възрастови групи в спортните дисциплини "СКИЙТ", "ТРАП" и "СИЛУЕТ" за участие в турнири от държавния спортен календар, а така също и повишаване спортно-стрелковите умения на своите членове и въобще на всички любители на ловната стрелба, които желаят да практикуват този спорт.
Клубът е учреден под формата на сдружение с нестопанска цел и е определен за извършване на обществено полезна дейност в областта на физическото възпитание и спорта и като такъв е вписан в Централния регистър при Министерство на правосъдието под № 20070522008. Клубът е приет като редовен член в Българската федерация по ловна стрелба и също така е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове под № 1-043-012 при Държавната агенция за младежта и спорта. 
Понастоящем клубните тимове са редовни участници в държавните турнири и държавното първенство, администрирани от БФЛС. Наред с това турнирите от клубния спортен календар добиха голяма популярност както сред клубните членове, така и сред любителите на стрелбата. Изключително атрактивни за любителите на лова са турнирите в дисциплините “СПОРТИНГ” и “БЯГАЩ ГЛИГАН”, тъй като те се доближават в максимална степен до стрелбата по време на реален лов и са добър начин за отдих и повишаване на стрелковите умения извън активния ловен сезон.

Детско Юношеска Школа на "Пиргос"

За провеждане на занимания родителите заплащат сума, включваща осем тренировки с инструктор. Консумативите /патрони и панички/ се заплащат отделно по цени, плащани от клубните членове.
При равни други условия се предпочитат деца, чиито родители са ловци и притежават гладкоцевно ловно оръжие.
Деца, чиито родители не са ловци ще бъдат допускани само при възможност на клуба да осигури ловно оръжие за провеждане на подготовка.
Спортната екипировка на децата /елеци, очила, антифони и др./ се осигурява от техните родители. Клубът осигурява екипировка само на децата, включени в състава на отборите.
При равни други условия се предпочитат деца, чиито родители ги подкрепят, насърчават и настояват в практикуването на спорта ловна стрелба.

В представителните отбори на клуба могат да бъдат включвани само деца, които провеждат подготовка в ДЮШ на клуба. Допускат се за участие в школата деца и младежи на възраст от 12 до 20 годишна възраст. Лица под долната възрастова граница се допускат само по изключение и то в случай, че имат необходимите физически качества за провеждане на подготовка.

Други школи по стрелба в Бургас

 
"VIP PRO HUNTER"

Най-модерното в България, оборудване по европейски стандарт. 4 коридора с подвижни и падащи ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft