Дневен център "Тацитус"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > София
представяне grey_line

Дневен център "Тацитус" за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности е разположен в слънчева къща с двор за игри и е създаден, за да помогне на родители на деца с аутизъм да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Място, където те да получат възможност да развият своя пълен потенциал в атмосфера на уют, разбиране и позитивно отношение.

Мултидисциплинарният екип от специалисти – детски психолози, логопеди, специални педагози, възпитатели и външни консултанти, работи по най-добрите, изпитани и доказали своята ефективност американски терапевтични програми и иновативни методики за работа с деца от аутистичния спектър.

  • Комплексна диагностика на развитието;
  • Ранна терапевтична интервенция при ново-диагностицирани деца с разстройства от аутистичния спектър;
  • Изготвяне на индивидуални програми за работа с децата, съобразени с техните интереси, особености и дефицити;
  • Индивидуални сесии с психолог, логопед и специален педагог;
  • Групови сесии за подобряване на психо-емоционалното развитие и социална интеракция на децата със затруднения: усвояване на умения за преодоляване на конфликтни ситуации и справяне с агресията по социално приемлив начин; повишаване на самооценката им, изграждане на чувство за принадлежност и себеуважение;
  • Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца със СОП за справяне с психичната травма и променената фамилна динамика;
  • Обучение на родители, близки, възпитатели и преподаватели на деца с разстройства от аутистичния спектър и СОП в умения за полагане на грижи,отговарящи на специфичните потребности, произтичащи от конкретното увреждане;
  • Курсове за специалисти от широк кръг – логопеди, педагози, специални педагози, лекари, преподаватели, студенти, ресурсни учители, психолози и др., които проявяват интерес или работят с деца с аутизъм и такива от аутистичния спектър;
  • Ежедневни и почасови занимания за деца в гъвкава времева схема, съобразена с ангажираността на родителите и потребностите на детето;
  • Специален хранителен режим, съобразен със специфичното физическо състояние на детето, подпомагащ развитието му.

Други дневни центрове в София

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард ...още

 
Дневен център за рехабилитация на млади хора с увреждания

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

 
Дневен център "Благовещение"

Центърът бе открит през март 2000 година, за да посрещне нуждите от алтернативни услуги за ...още

 
Дневен център "Каритас"

Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с ...още

 
Център за делфинотерапия "Онмега"

Делфинотерапията, заедно със специално обучени морски биолози и психолози, дава възможност ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft