Дневен център "Милосърдие"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > Русе
представяне grey_line

Дневен център за деца с увреждания беше създаден през 1999 година с финансовата подкрепа на Папския съвет „COR UNUM” като един от „100-те проекта на Светия Отец”, посветени на Годината на милосърдието. 10 години Каритас Русе е надежден партньор на децата със специални нужди от града и на техните семейства, както и на държавните и общински структури, работещи с деца и на местната власт.През 2009 година Каритас Русе получи държавно финансиране за предоставяне на делегирана държавна дейност в социалната сфера – за извършваните в Дневен център „Милосърдие” рехабилитационни, образователни и социални услуги.

Услугите, предоставяни в Центъра целят осигуряване на грижи и задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и общуване на децата, подготовка за самостоятелен начин на живот.

Ежедневно 30 деца на възраст от 2 до 18 години, със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм, множествени увреждания, синдром на Даун и др.) и с ментални затруднения, ползват следните терапевтични, образователни и социални услуги:
- кинезитерапия;
- логопедия;
- психологическа помощ;
- учебно-възпитателни дейности и педагогическа работа;
- художествени занимания с музикотерапевт и арт-терапевт.

Престоят в Дневен център "Милосърдие" е регламентиран и клиентите и техните родители могат да избират вида на престоя, според индивидуалните си потребности:
- почасово рехабилитация - включва провеждане на рехабилитация от един или двама специалисти, в продължение на 30 минути до 1 час за всеки специалист. Присъствието на родител е задължително;
- полудневен престой - включва провеждане на рехабилитация от един, двама или трима специалисти и полудневна грижа в група, осигуряване на здравни грижи, хранене и почивка;
- целодневен престой - включва целодневен престой в група, работа със специалисти, осигуряване на здравни грижи, хранене и почивка.

аред с терапевтичната работа към Дневния център се организират различни културни инициативи, срещи и съвместни дейности с връстници – празници, куклени постановки, излети и посещения на басейн, хиподрум, спортни събития, които развиват услугата в посока интеграция и включване в обществото.

За родителите се предоставят консултации от специалистите на Центъра, възможност за споделяне и психологическа работа в група и индивидуално, подпомагане и връзки с институции, социална подкрепа. Осигуряването на дневна и полудневна грижа за децата им, дава на родителите шанса да се включат по-активно в обществения живот, да се реализират професионално и да преодолеят социалната изолация, на каквато често са подложени.

Единственият начин децата с увреждания да бъдат приети в обществото, да упражняват правата си, да водят самостоятелен, независим и достоен живот е работата в мрежа и изграждането на дълготрайни партньорства в името на детето. Изключително важна част от нашата работа е именно съвместната работа с дирекция „Контрол правата на детето”, Община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Многопрофилна болница – Русе, Детско – юношески център за психично здраве и мрежата от доброволци на Каритас Русе.

Теодора Герганова - ръководител на проекта

Други дневни центрове в Русе

 
Ресурсен център Русе

Екип от висококвалифицирани професионалисти, с богат опит в работата с деца със специални ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft