Дневен център "Каритас"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > София
представяне grey_line
Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с местната власт, която от 2000 г. предостави сграда за безвъзмездно ползване. От началото на 2010 Община Ямбол възложи на Каритас предоставянето на тази услуга в общността, като делегирана държавна дейност.

В Дневния център предлагаме комплекс от социални услуги, в близка до семейната среда за цялостно обслужване на децата с ментални и физически увреждания. Услугите ни са насочени към задоволяването на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното им време, предоставяне на храна, транспорт и социални контакти.

Предлагаме безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с Детска церебрална парализа, синдром на Даун, синдром на Уест, с изоставане във физическото и психическо развитие и др. Центърът е алтернативна форма на грижа, подкрепа и насърчаване на тези деца за независим живот и пълноценна интеграция в обществото, за съхраняване на достойнството и самоуважението им.

Заниманията с децата провеждаме в просторни, специално обзаведени кабинети, зали и кътове за обучителна и рехабилитационна дейност. Услугите, които предлагаме са:

  •  рехабилитация;
  •  логопедична терапия;
  •  работа с психолог
  •  трудотерапия;
  •  музикотерапия;
  •  художествени занимания с елементи на арт-терапия;
  •  учебно-възпитателна дейност;
  •  обучение на родители и роднини;
  •  социална интеграция, изпълнено със съдържание свободно време, отдих и културни развлечения.
Предлаганите в Центъра индивидуални и групови възпитателни, педагогически и терапевтични услуги са гъвкави и адаптирани към специалните нужди на децата, в зависимост от възрастта и възможностите им и целят формиране на автономността им в рамките на детския потенциал. Целта на рехабилитацията е развитие и укрепване на двигателните функции, придобиване на самостоятелна походка и повишаване на уменията за самообслужване, като тя е съобразена с вида заболяване, клиничната форма, стадия на заболяването.

Логопедът в Центъра провежда терапия и корекция в случаи на: отделни форми на дислалия, алалия, афазия. Ринолаличен и дизартричен синдром, заекване, дислексия и дисграфия; нарушения на гласа и гласообразуването; общо недоразвитие на речта според актуалното езиково равнище.

Психологическото консултиране спомага за мобилизиране на индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на деца и техните семейства за преодоляване на психологическите проблеми и за адаптиране към състоянието на хронично заболяване или увреждане.

Трудо и арт-терапията насърчават и развиват креативността и спонтанността като изразни средства.Спомагат за психомоторното развитие на децата, развиват фината моторика. Ежедневно в групови и индивидуални занимания се предоставя възможност на децата да рисуват, моделират, апликират или създават различни предмети. С произведенията на децата организираме благотворителни изложби, на които децата представят себе си.

Чрез учебно-възпитателна дейност се цели достигане до максималните образователни възможности на децата. Спомагат се процесите на социално включване и интеграция в общността, насърчава се успешното включване в различните форми на интегрирано образование. Оказва се помощ и подкрепа за преодоляване на образователните дефицити.

Ежемесечно за децата от Дневния център се организират различни културни и социални мероприятия, честване на официални и лични празници, срещи с връстници и др. Чрез добрите партньорски взаимоотношения на Центъра с администрациите и училищата в града, заниманията се организират съвместно с деца от различни училища, други организации и институции, което спомага и насърчава социалното включване на децата с увреждания и приемането им от общността.

Децата получават безплатна, здравословна и питателна храна, в съответствие с потребностите и здравословното им състояние, състояща се от обяд и две закуски. Специализиран транспорт, осигурява придвижването им от дома и обратно.

Престоят на децата в Дневния център е от 8.30 до 17.00 часа (от понеделник до петък), а за тях полага грижи амбициозен и силно мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти (логопед, психолог, педагог, възпитател, рехабилитатор, трудотерапевт, социален работник, медицинска сестра и детегледач), притежаващи опит и познания за работа с деца с физически и ментални увреждания.

Други дневни центрове в София

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард ...още

 
Дневен център "Тацитус"

Дневен център "Тацитус" за работа с деца с аутизъм и специални образователни ...още

 
Дневен център за рехабилитация на млади хора с увреждания

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

 
Дневен център "Благовещение"

Центърът бе открит през март 2000 година, за да посрещне нуждите от алтернативни услуги за ...още

 
Център за делфинотерапия "Онмега"

Делфинотерапията, заедно със специално обучени морски биолози и психолози, дава възможност ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft