Дневен център "Благовещение"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > София
представяне grey_line
Центърът бе открит през март 2000 година, за да посрещне нуждите от алтернативни услуги за социализация и личностно развитие на деца и младежи с физически и интелектуални затруднения, за повишаване на тяхната активност и степен на самостоятелност и независимост. Усилията ни са насочени към създаване на благоприятни условия и на по-ефективна, приемаща и подкрепяща среда, включваща и стимулираща развитието на нашите бенефициенти за по-пълноценна социална и личностна реализация

Какви услуги предлагаме?

През тези години Център "Благовещение" се утвърди като място, което предлага комплекс от професионални социални услуги за ежедневните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и социалните контакти на бенефициентите. Предлагаме транспортно обслужване "от врата до врата", закуска и топъл обяд, както и следните терапевтично-рехабилитационни услуги:

· Кинезитерапия;
· Арт-терапия;
· Занимания със социален педагог;
· Трудова терапия - грънчарство и готварство

Кинезитерапевтът ни работи в отлично оборудвана зала. Индивидуалната и групова терапия спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и по-висока степен на самообслужване.

Заниманията по арттерапия предоставят възможност за: използване на нетрадиционни средства за комуникация; развиване на способност за вникване в мотивите на поведението; по-голяма самоувереност; по-добро възприятие; избор и вземане на решения; изучаване и преживяване на чувства, отнасящи се за миналото и настоящето; опознаване на чувствата, породени от увреждането на клиента; възможност да му се помогне да осъзнае и изрази своите емоции; формиране на естетически усет.
Арттерапията спомага за корекция, компенсация и социализация на лицата с ментални увреждания (изработване на живописни композиции и декоративни пана). Клиентите ни работят с глина и пластилин, рисуват и апликират, а тези занимания им помагат да развият фината си моторика и да опознаят по- добре обкръжаващия ни свят. Създадените от тях произведения предлагаме на благотворителни базари, които спомагат за променяне на обществените нагласи към възможностите на хората с увреждания и изграждат мотивация за изява и включване в социалния живот на обществото.

Към кого са насочени услугите ни?/ Кой може да посещава центъра?

Преките бенефициенти на Центъра са деца от 6 до 17 години и младежи от 18 до 35 години с физически и ментални увреждания, включващи диагнозите: Детска церебрална парализа, Синдром на Даун, Аутизъм, Прогресивна мускулна дистрофия, изоставане във психо-физическото развитие – от средна до лека степен и лека степен на олигофрения, които нямат достъп до обучение и не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

Дейности и инициативи
Дейността на Центъра служи и като база за практическо обучение на студенти от СУ „Св. Климент Охридски” и НСА „Васил Левски”. Центърът е отворен и дава възможности за изява на доброволци, които имат идеи за разнообразяване на ежедневието на нашите посетители. Заедно празнуваме рождените си дни, посещаваме концерти, театри. Тези съвместни мероприятия предразполагат към социални контакти и усвояване на съвременни начини за общуване, като подобряват емоционалното им състояние. Организираните екскурзии и лагери създават възможности за преодоляване на битовата и емоционалната зависимост от затворената домашна среда и изгражда увереност за взимане на самостоятелни решения.
Постигнати цели и резултати
При по-голяма част от ползвателите на кинезитерапията беше спрян регресивния процес, а при младежите се постигна подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и по-висока степен на самообслужване. Подобрено беше общото им психо-функционално състояние. За последните пет години 3 деца започнаха да посещават масови училища и детски градини след рехабилитация, а 2 младежи намериха работа по различни проекти за подпомагане и обучение на хора с увреждания, което е резултат на усилията на специалисти, родители и доброволци.
За контакти:

Владимир Владимиров

Други дневни центрове в София

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард ...още

 
Дневен център "Тацитус"

Дневен център "Тацитус" за работа с деца с аутизъм и специални образователни ...още

 
Дневен център за рехабилитация на млади хора с увреждания

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

 
Дневен център "Каритас"

Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с ...още

 
Център за делфинотерапия "Онмега"

Делфинотерапията, заедно със специално обучени морски биолози и психолози, дава възможност ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft