Детски център "Едуард Сеген"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > дневни центрове > София
представяне grey_line

"Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" е създаден с цел подпомагане на учебния и възпитателен процес при деца със Синдром на Даун и всички останали дисморфични синдроми, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, задръжка в психичното развитие, специални образователни потребности други различни нарушения довели до интелектуална недостатъчност както и всички нарушения на развитието.
Центъра работи с деца от 1 до 16 годишна възраст. Основните направления в които работим са: преодоляване на социалната изолация и подобряване на комуникативните умения; формиране на умения за самообслужване; подпомагане на възпитателния и учебен процес; даване насоки на родителите за подпомагане развитието на децата.
Центърът разполага с кабинет за индивидуална терапевтична работа; игрална зала за провеждане на групови и индивидуални занятия и забавления - животински, природен, транспортен, кухненски, учебен кът; сух басейн; детски велоергометър; детска бягаща пътека.
Към центъра работят специални педагози, логопеди, физиотерапевти и рехабилитатори, социални асистенти. При необходимост подсигуряваме консултации с клиничен психолог
Предлагаме:
Индивидуални занимания със специален педагог и логопед
Подпомагане на учебния процес
Консултация с психолог
Психодиагностика - ниво на нервно - психично развитие, училищна зрялост, степен на интелектуален дефицит
Ранна интервенция и сезорно стимулиране на деца със Синдром на Даун
Ранна двигателна терапия и сензорно стимулиране на деца с различни дисморфични синдроми
Дейността ни е насочена към деца с:
Различни степени на интелектуална недостатъчност (умствена изостаналост)
Различни форми на Аутизъм (генерализирано разстройство на развите)
Задръжки в психичното развитие
Специфични обучителни трудности - дисграфия (нарушение в способността за писане), дислексия (нарушение в способността за четене), дискалкулия (нарушение в способността за смятане)
Логопедични проблеми
Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Даун и др.
Нужда от допълнителна, специализирана педагогическа помощ.

Други дневни центрове в София

 
КРДСОП "Едуард Сеген"

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард ...още

 
Дневен център "Тацитус"

Дневен център "Тацитус" за работа с деца с аутизъм и специални образователни ...още

 
Дневен център за рехабилитация на млади хора с увреждания

Програмата на центъра включва разнообразни занимания и дейности , подпомагащи рехабилитацията ...още

 
Дневен център "Благовещение"

Центърът бе открит през март 2000 година, за да посрещне нуждите от алтернативни услуги за ...още

 
Дневен център "Каритас"

Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft