приключенски паркове

Горски център за неформално образование "Чатъма"

arts_blue_line
представяне grey_line

Горският център се намира в рамките Защитена Местност "Чатъма"  на брега на язовира.  Помещава се в шест масивни постройки собственост на ДЛС "Беглика" , а основното му изграждане предстои да приключи през лятото на 2010г.

Цели на центъра
да служи като база за част от екипа зает с управлението на туристическия парк
да се развива приоритетно като център за работа с деца и младежи
да бъде база за провеждането на програми за алтернативен туризъм

В създаването му се влагат редица устойчиви технологии, целящи минимизиране на влиянието върху околната среда, като:

 • собствени слънчеви инсталации за производство на електричество и подгряване на вода;
 • биологичен пречиствателен модул за мръсните води;
 • слънчеви бани и компостни тоалетни;
 • покрив с жива растителност;
 • система за разделно събиране и компостиране на отпадъците.
Горски център "Чатъма"  разполага със спортен инвентар служещ за провеждането на спортни занимания на открито, които са част от образователните програми за деца и младежи.
 • Планински велосипеди;
 • Каяци за спокойни води;
 • Въжена градина.

Една от основните дейности, които предстои да бъдат реализирани в рамките на „Парк Беглика” е разработването и провеждането на програми за неформално образование, насочени към деца на възраст между 12 и 14 години.

Като основна база за провеждането на детски образователни лагери ще бъде използван центъра за неформално образование „Чатъма”, както и наличните в района туристически маршрути (пешеходни, колоездачни, водни),  информационна инфраструктура („Музей на гората”) и оборудване (велосипеди, лодки, въжена градина, средства за ориентиране).

Планирания период, в който ще бъдат провеждани образователните програми включва месеците от топлото полугодие на годината: Май – Септември.

Продължителността на детските лагери варира в зависимост от конкретната програма, но в общия случай е между един и шест дни.

Големината на групите деца е в рамките на 10 – 12 души с цел пълноценно реализиране на програмите и постигане на по-голяма ефективност.
Програмите за деца са разработени и реализирани от хора с богат опит в работата с деца („Девелор България”, Фондация „Къща за книги и приключения”, сдружение „Байкария”, фондация „Аутърд Баунд”).

Всяка група от деца (10 – 12 души) се придружава от минимум двама квалифицирани инструктури и едно техническо лице.

Провеждането на тези програми цели:

 • Преживяване, което да създаде възможности за опознаване между учениците и да стимулира развитието на отношенията между децата от отделните групи;
 • Общо събитие, което да създаде общи приятни и запомнящи се преживявания;
 • Учениците да бъдат въвлечени в програмата, да са сред природата, преживяването да е свързано с умерено физическо натоварване, да има ясно послание свързано с опазване на околната среда;
 • Да предоставя възможност на младежите да изследват и опознават природата посредством  личен контакт с нея.

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft