Българска асоциация "Спорт за всички"

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Българската асоциация "Спорт за всички" търси решението на проблемите чрез своите основни задачи

1. Широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез системни занимания с физически упражения и спорт като:

  • организирани прояви, даващи възможност за спортуване на всички, които желаят да спортуват, за приятна и пълноценна почивка и за социална интеграция на хора в неравностойно положение, на хора в пенсионна възраст, на различни етнически групи и др.;
  • разработва и реализира програми на национално ниво и оказва съдействие за реализацията на регионални, местни и целеви програми.

Международен ден на предизвикателството

Същност на програмата

Международен ден на предизвикателството

Това е най-голямата световна проява от програмата на Международната асоциация "Спорт за всички" (ТАФИСА), която от 20 години се провежда ежегодно в повече от 100 страни в света. Денят е съревнование между градове и общини на държави от всички континенти.

Най-голямата проява "Спорт за всички", която се провежда в България ежегодно от 1993 г. в повече от 50 общини на страната.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft