Българска Асоциация за рекреация, интеграция и спорт

arts_blue_line
спорт за деца с увреждания > Неправителствени организации > София
представяне grey_line

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридически с нестопанска цел

Сдружението има за цел: да осъществява общественополезна дейност за защита на гражданските права на хората с увреждания в Република България, съгласно разпоредбите на Конституцията, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за интеграция на хората с увреждания, да създава условия за интеграцията и социалното включване на своите членове, да се бори за висок морал, да развива контакти с други сродни организациии, да обменя опит с тях, да съдейства за организирането и включването в прояви на хора с увреждания от национален и международен мащаб, да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и на хората с увреждания въобще, да подържа връзка с всички институции имащи отношение към тази проблематика, да организира курсове семинари и други, да изготвя вътрешни нормативни методически и други наредби с цел развитието на асоциацията, да осъществява двустранни и многостранни споразумения със спонсори, сродни организации и други обществени организации и институции в страната и чужбина за подпомагане на дейността си.

Сдружението ще постига своите цели чрез:
организиране на кампании, обучителни семинари, шоу-програми и други изяви с цел популяризиране на европейските ценности сред хора с и без увреждания;
финансира и подпомага обучението на изявени млади таланти
установява контакти с различни правителствени и неправителствени организации на хора с и без увреждания в страната и чужбина;
приоритетно ще разработва и осъществява стратегии за интеграция и социално включване на децата и юношите с и без увреждания;
оказва организационна, юридическа и практическа помощ на други организации за реализация на проектите им в областта на адаптираната физическа активност;
участва в проекти от взаимен интерес съвместно с други български или чуждестранни физически и юридически лица.

Други Неправителствени организации в София

 
Сдружение "Мечти и отбори България"

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация ...още

 
Център за терапия и социална интеграция към МБАЛ "Здравето"

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КЪМ МБАЛ ...още

 
Сдружение Зелен път

Сдружение „Зелен път” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена ...още

 
Спортен клуб "Интегра"

Спортен клуб "ИНТЕГРА" е българска неправителствена организация, занимаваща се със спорт, ...още

 
Фондация "Спорт без граници"

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не ...още

© 2022 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft